top of page

Software

Software a mida

Hem destacat des del primer moment per adaptar-nos a les necessitats reals dels clients i realitzar aplicacions completament a mida que millorin la gestió interna de l’empresa.

L’objectiu dels aplicatius és cobrir necessitats específiques que no poden oferir els aplicatius standard.

Els sistemes destinataris dels aplicatius poden ser qualsevol plataforma Windows®, ja sigui de Servidor, Client, PDA o mòbil.

Hem treballat per empreses de diferents sectors tal com distribuïdors alimentaris, serveis, construcció, transports i orgranismes públics i això ens ha permés implementar un ERP i un CRM totalment modulable.

Ens hem especialitzat en la informatització de Deixalleries, per donar eines als Ajuntaments per gestionar les recepcions de residus així com fomentar la reutilització d'aquests.

ERP de Gestió

i CRM

mecanografía

El nostre ERP permet que les empreses disposin d’una eina de gestió especialitzada, tenint en tot moment de les dades necessàries per a la presa de decisions de cadascuna de les àrees de negoci.

Preparat per a Cloud Computing, permet una reducció de costos de IT.

Connectat a la plataforma SII.

  >>Més informació del ERP

Mobilitat

 

el concepto de globalización

Eines de mobilitat per a Comercials, Prevendes i Assistència Tècnica, desenvolupat per a plataformes Android i iPhone, permet treballar sense connexió.

Gestió de 

Deixalleries

deixalleria.jpg

De fa més de 15 anys, informatitzem la gestió de les Deixalleries dels Ajuntaments, tant les fixes com les mòbils.

Certificats per la plataforma RAEE, enviem informació dels residus.

 >> Més informació

bottom of page