top of page

Gestió Deixalleries

Plataforma de gestió de la Deixalleria Municipal

El programari permet gestionar àgilment totes les funcionalitats de les diferents deixalleries d'un municipi, disposant d'eines d'administració centralitzada per controlar les autoritzacions dels operaris, definir els tipus de residus, transportites, gestors, administrar les quotes de volums permesos gratuïts per tipologies d'usuaris, i d'altres.

 

Les aplicacions d'Entrades i Sortides estan optimitzades per entorn tàctil (opcional) i per usuaris poc experts en ofimàtica.

La nostra plataforma incorporar múltiples automatismes per facilitar les tasques dels operaris i evitar errors, com l'enviament de correu al transportista per les peticions de recollida de contenidors, control del temps de les recollides, enviament de dades al sistema central i a la plataforma RAEE, etc.

Normativa RAEE

RAEE.jpg

Adeqüi la seva Deixalleria per tal que acompleixi la nova normativa RAEE referent als residus i aparells elèctrics

La nostra solució envia automàticament a la plataforma del Ministeri les dades corresponents.

Entrada en vigor el 1 de Juliol del 2019

Mobilitat i web

 

el concepto de globalización

· Targetes de fidelització físiques o virtuals per als contribuents

. Aplicació mòbil per consultar les aportacions i reserves dels aparells reutilitzables.

· Fomenti la reutilització dels aparells que encara funcionen. Tingui disponible a la web de l’Ajuntament la consulta i reserva dels aparells reutilitzables.

Connexions amb dispositius

imagesGHXUUM3A.jpg

. Recollida de pes automàtica

. Lectura de targetes magnètiques, RFID, QR

. Control de semàfors i barreres

. Lectura de matrícules

. Obertura de gàbies o contenidors

Adaptem la nostra solució al pressuposts i necessitats específiques de cada deixalleria

Plataforma íntegrament implementada a Catalunya i en Català

bottom of page